Vi tilbyder

Opmåling og kalkulation af VVS-installationer iht. projekteret udbudsmateriale.

Hvis projektet udbydes i hoved- eller totalentreprise eller som funktionsudbud, og VVS-installationerne derfor ikke er projekteret, udføres der først et skitseprojekt (se eksempel herunder), som grundlag for den efterfølgende opmåling.

Alle arbejder, der ikke kan akkorderes efter Rørprislisten, vil blive prissat med et estimeret tids- og evt. materialeforbrug.

I det tilhørende følgebrev vil omfang af estimerede arbejder blive opstillet, så det er nemt for installatøren selv at vurdere, om han er enig i de afsatte beløb.

Jeg tilstræber at lave en komplet og fyldestgørende opmåling, men alligevel så nøjagtig og “ind til benet”, at man kender den rigtige kostpris inden sin risikovurdering og avancerne tillægges.

Der indhentes tilbud fra underleverandører efter aftale. Som f.eks. tilbud på teknisk isolering, køleanlæg, luftarter mv.

Alle opgaver udføres i kalkulationsprogrammet CalWin Dynamic. Hvis du ikke har programmet, kan opmålingen også fremsendes som PDF-filer.

Skitseprojekt

Skitseprojekt

Vvsopmåling.dk - Tjørnevej 4, Mejdal - 7500 Holstebro - Tlf. 40 86 03 43 - E-mail soren@vvsopmaaling.dk - CVR nr. 36076291